(Poistunut julkaisusta)

Kappalaisen virka
Vantaankosken seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Vantaankosken seurakunnan III kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 2.3.2018 klo 15.00.

Virka täytetään 1.9.2018 alkaen.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Hannu Pöntinen, puh. 050 310 7577, hannu.pontinen@evl.fi.

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-

Työtehtävät
Kivistön alueen yhteisöpapin tehtävät
Seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät

Kivistön alueen yhteisöpappina
Kivistön alueen ja erityisesti Kivistön kirkon toiminnan kehittäminen yhteistyössä seurakunnan muiden toimijoiden kanssa.
- Kivistön kirkon toiminnan koordinointi ja edistäminen yhteistyössä seurakunnan ohjausryhmän kanssa
- Kivistön kirkon brunssista ja muista erikseen sovituista tapahtumista vastaaminen
- Kivistön alueen sometyöskentelyn kehittäminen
- Pohjoisen alueen tapahtumien koordinointi- ja tarvittaessa järjestelyvastuu
- Alueen verkostoyhteistyöstä vastaaminen erityisesti MarjaVerkon kautta

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina
- Vapaaehtoistoiminnan tiimin esimiehenä toimiminen. Tiimikokousten valmistelu, vetäminen ja toimeenpanon seuranta
- Vapaaehtoistoiminnan budjetti- ja talousvastuu
- Vapaaehtoistoiminnan strategian toteuttamisvastuu
- Seurakunnan koko vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä eri tiimien kanssa
- Erityisesti nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
- Osallistuminen Vantaan seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
Osallistuminen seurakunnan ohjausryhmän työskentelyyn. Kirkkoherran sijaistaminen yhdessä muiden kappalaisten kanssa. Muut papin työt: messut, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö, rippikoulutoiminta yms.
Vaatimukset
Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys
Pastoraalitutkinto
Seurakunnan toiminnan tuntemus
Hyvät vuorovaikutustaidot
Tarpeelliset ATK-taidot, sekä ohjelmien tuntemus (esim. Prime, Kipa) eduksi
Esimieskokemus katsotaan eduksi
Kirkon jäsenajattelun ja erityisesti nuorten aikuisten elämän tuntemus ja siitä nouseva toiminnan käytännön toteutus katsotaan eduksi

Aloitusajankohta
1.9.2018