Kappalaisen virka, Kemijärven seurakunta

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli