(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Riihimäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.8.2020

Riihimäen seurakunnan kappalaisen virka pyritään täyttämään 1.4.2021 lukien. Kappalaisen viran tehtävistä 50 % on sairaala- ja laitossielunhoidon tehtäviä ja 50 % yleistä seurakuntatyötä, lähinnä jumalanpalveluselämään liittyviä tehtäviä ja kirkollisia toimituksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu vuosittain yhden rippikouluryhmän pappina toimiminen.

Virkaan valituksi tuleminen edellyttää sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen. Valinnassa käytetään soveltuvuustestiä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 6 kuukauden koeaika. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Lisätietoja antaa: kirkkoherra Sirpa Viherä, 050 524 1739, sirpa.vihera@evl.fi

Hakuaika päättyy 18.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Tehtäväkohtaiset lisätiedot/Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.