(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Oriveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.8.2020

Oriveden seurakunnassa on avoinna kappalaisen virka, joka täytetään 1.1.2021 alkaen.

Oriveden seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnon mukaan kappalaisen tehtävään kuuluu jumalanpalveluselämä ja toimitukset erityisesti, evankeliumin julistaminen, vastuu lähetys- ja diakoniatyöstä sekä rippikoulutyötä. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen lähiesimiehenä diakoneille ja lähetyssihteerille sekä tiimivastaavan tehtävät, joihin sisältyy hallinnollinen vastuu lähetys- ja palvelustyön vastuuryhmän toiminnasta. Kappalaiselle kuuluu vastuu jostakin seurakunnan osa-alueesta.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 6 kuukauden koeaika. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Lisätietoja antaa: kirkkoherra Mika Tapiolinna, puh. 050 5768349, mika.tapiolínna@evl.fi

Hakuaika päättyy 18.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Tehtäväkohtaiset lisätiedot/Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.