(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Vaasan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Vaasan suomalaisen seurakunnan I kappalaisen viran 20.1.-17.2.2020.

Vaasan suomalainen seurakunta hakee monipuolista ja yhteistyökykyistä pastoria kappalaisen virkaan. Seurakunnassa työskentelee tällä hetkellä 53 viranhaltijaa ja työntekijää, joista pappeja on 13.

Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. Työhön kuuluu papin ydintehtäviin kuuluvaa seurakuntatyötä sekä osallistumista johonkin myöhemmin määriteltävään työalatehtävään. Papiston keskinäisistä tehtävien jakamisesta päätetään viranhoitovelvollisuuspäätöksellä.

I kappalaisen virkaan valittavalta edellytämme hyvää yhteistyöosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Valittavan tulee kyetä organisoida hyvin työtä ja hänellä tulee olla valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Hänellä tulee olla verkosto- ja viestintäosaamisen taitoja. Arvostamme ennakkoluulotonta, kokeilevaa ja kehittävää työotetta sekä monipuolista osaamista. Mahdollinen esimieskoulutus tai -kokemus katsotaan eduksi.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kappalaisen viran kielitaitovaatimuksista määrätään kirkkojärjestyksen 6 luvun 4a:ssä kyseisen pykälän 1 mom. mukaan kirkollishallinnon muulta henkilöstöltä, jolta edellytetään määrättynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, edellytetään yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa.

Palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu aikaisempaan työkokemukseen. Vuodesta 2020 alkaen voidaan lisäksi maksaa erillistä henkilökohtaista suorituslisää. Virkasuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Virassa käytetään kuuden kuukauden pituista koeaikaa. Virka täytetään 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti 17.2.2020 klo 15:00 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta, os. https://rekry.evl.fi/rekry2/. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun, joka pidetään 17.3.2020. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Klapuri puh. 044 480 8200.