(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Keski-Lahden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2019

Keski-Lahden seurakunnassa on avoinna kappalaisen virka, joka täytetään 1.9.2019 alkaen. Keski-Lahden seurakunta odottaa kappalaisen viran haltijalta:

- hyvää käytännön perehtyneisyyttä seurakuntaelämään ja papin perustyöhön,
- sitoutumista kirkon uskoon ja tunnustukseen,
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja,
- soveltuvuutta tehdä eri työaloja seurakunnassa, sekä
- kutsumusta toimia pappina seurakuntalaisten parissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa
- Tuomasmessutyön suunnittelua ja toteutus

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 6 kuukauden koeaika. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Lisätietoja antaa: kirkkoherra Miika Hämäläinen puh. 044 719 1406 tai miika.hamalainen@evl.fi

Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Tehtäväkohtaiset lisätiedot/Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.