(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Helsingin Kallion seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kallion seurakunnan I kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33). Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602.

Hakuaika virkaan päättyy 18.1.2018 klo 15.00.

Seurakuntaneuvosto on antanut lausunnon viran erityisistä tarpeista:
”Kallion seurakunta on yhteisö, joka etsii ja kutsuu alueen asukkaita. Haluamme kappalaisen, jolla on tahto suunnata resurssit ulospäin, kutsua ihmisiä ja luoda vahvaa omistajuuden kokemusta seurakuntalaisille. Etsimme henkilöä, joka mahdollistaa seurakuntalaisista lähtevän yhteisöllisen seurakuntatoiminnan ja jolla on kokemusta työskentelystä urbaanissa seurakuntakontekstissa.

Kehittyvässä ja muuttuvassa kaupunkiympäristössä työ seurakunnassa edellyttää joustavuutta. Kallion seurakunnassa kutsuvan työn keskuksena Alppilan kirkolla on iso rooli. Alppilan kirkolla kokoontuu myös useampi monikulttuurinen ja vieraskielinen yhteisö ja arvostamme kielitaitoa.

Työ Kallion seurakunnan kappalaisena edellyttää

• kokemusta ja osaamista yhteisöjen rakentamisesta
• näyttöä vapaaehtoisten johtamisesta ja innostamisesta sekä verkostotyön osaamista
• halua ja taitoa puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
• halua luoda yhteyksiä laajasti myös uusiin suuntiin
• hyviä lähiesimiestaitoja sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja

Koska työhön sisältyy myös työtä lasten ja perheiden parissa on virkaan valitun esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.”

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Riikka Reina, puh. (09) 2340 3610, riikka.reina(at)evl.fi.