(Poistunut julkaisusta)

KAPLAN
Vantaan seurakunnat, Vanda svenska

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2019

Kom med i vårt progressiva och idérika arbetslag i den enda svenskspråkiga församlingen i Vanda!

Som kaplan bildar du ett team med ungdomsarbetsledaren och arbetar i huvudsak bland ungdomar, konfirmander samt i skolor.

Förutom de uppgifter som i allmänhet är förenade med en kaplanstjänst så är språkkravet fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.
Vi förväntar att du skall ha särskild förmåga att leda verksamhet bland ungdomar och konfirmander, att du kan handleda och undervisa dem, samt har förmågan att skapa, uppehålla och utveckla kontakten till de svenska skolornas rektorer, personal och elever i Vanda. Är du kunnig i att planera och genomföra kurser för ungdomar räknas det som en merit.

Kravgruppen för tjänsten är 602. Läkarintyg bifogas ansökan. Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsten söks hos Domkapitlet i Borgå stift senast 7.6.2019 kl. 15.00.

Närmare information om tjänsten ger kyrkoherde Martin Fagerudd tfn 050-466 1183.