(Poistunut julkaisusta)

Kapasiteettiohjaajia
Finrail Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2019

<!--[if IE 9]><![endif]--><!--[if IE 9]><![endif]-->

Palvelujemme ydintä ovat rautateiden liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, kapasiteetinhallinta, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Vastuullamme ovat myös turvavalvomo ja tekninen valvomo. Lisäksi tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa rautatiealan toimijoille. Vuonna 2018 yhtiössämme työskenteli noin 470 henkilöä. Kuulumme Traffic Management Finland -liikenteenohjausyhtiöön.


Haemme Helsingin liikenteenohjauskeskukseen vakinaiseen työsuhteeseen

KAPASITEETTIOHJAAJIA


Rautateiden kapasiteetinhallinnan tärkein tehtävä on varmistaa, että kaikkien rautatieliikenteen harjoittajien suunnittelema liikennöinti pystytään toteuttamaan muu liikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt huomioiden. Rataverkon infrastruktuuri, esimerkiksi yksiraiteisuus ja kohtaamispaikkojen määrä, määrittelee reunaehdot millaista kapasiteettia eri rataosille voidaan hakea ja myöntää.


Finrailin kapasiteetinhallinta jakaa kiireellistä ratakapasiteettia hakijoille sekä tekee liikenteen yhteensovittamista säännöllisen liikenteen vuosihaku- ja muutosajankohdissa Väyläviraston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Ratapihojen raidekapasiteetinhallinta otetaan vaiheittain käyttöön, ensimmäisenä Helsingin ja Ilmalan ratapihojen osalta uuden kapasiteettiohjaajatoiminnon myötä.


Lue lisää Finrailin kapasiteetinhallinnasta täältä


Kapasiteettiohjaajan tehtävät

Uusi kapasiteettiohjaajatoiminto vastaa raidekapasiteettiin liittyvästä päätöksenteosta ja mm. ratkaisee yksittäisten junien raidemuutospyynnöt ja käsittelee kiireellisen kapasiteetin hakemukset, jotka liittyvät raidemuutostarpeisiin.

Kapasiteettiohjaaja seuraa operatiivista raiteistonkäytön tilannetta. Alkuvaiheessa liikennepaikat ovat Helsingin henkilöratapiha, Ilmalan ratapiha ja niiden välinen huoltoraiteisto. Kapasiteettiohjaajalla on merkittävä rooli Helsingin henkilöratapihan toimivuudessa ja sujuvan liikenteen varmistamisessa.

Tehtävässä seurataan laajasti liikennetilannetta, ennakoidaan ja ratkaistaan raidemuutostarpeita.  Edellytämme päätöksentekokykyä pienissä päivittäisissä muutostilanteissa sekä suuremmissa häiriötilanteissa.

Kapasiteettiohjaaja toimii työnjohdollisesti ohjauskeskuksessa vuoroesimiehen tai alueohjaajan alaisuudessa. Työ on kolmivuorotyötä.

Työsuhde alkaa toukokuussa 2020 noin kolmen kuukauden pituisella palkallisella koulutusjaksolla. Tehtävä on kokoaikainen, mutta tarjoamme myös mahdollisuuden osa-aikaiseen työhön.

Hakijalta odotamme kiinnostusta rautatieliikenteeseen sekä rautatiealan tai soveltuvaa muun alan työkokemusta tai ammattitutkintoa. Kokemus tai koulutus myös muun alan ohjaus-, valvomo- tai tuotannonohjaustehtävästä katsotaan eduksi. Edellytämme tehtävältä tasapuolista ja linjakasta päätöksentekokykyä sovittujen toimintamallien mukaisesti. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, nopeaa reagointikykyä sekä tarkkuutta. Sujuva suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on edellytys tehtävässä toimiselle.

Lisäksi arvostamme ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, asiakaspalveluasennetta, nopeaa kykyä omaksua uusia järjestelmiä ja toimintamalleja. Arvostamme myös halukkuutta ja kykyä osallistua toiminnon ja työkalujen jatkuvaan kehittämiseen sidosryhmien kesken ja Finraililla sisäisesti.

Tarjoamme Sinulle
• mielenkiintoisen, haasteellisen sekä itsenäisen tehtävän kehittyvällä toimialalla
• hyvät henkilöstöedut, mm. kattava työterveyshuolto sekä lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työsuhdematkatuki
• mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja dynaamisessa työyhteisössä toimialan ammattilaisten seurassa

Hae tehtävää täyttämällä hakulomake, jonka löydät tämän linkin takaa viimeistään 8.12.2019.

Lähetäthän hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä käymme hakemuksia läpi jo haun aikana.

Lisätietoja

Tehtävässä noudatetaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Rautatievirkamiesliitto ry
Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja –ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävän peruspalkka on palkkaliitteen ”Tehtäväkohtaiset ohjekuukausipalkat muille toimihenkilöille” palkkaryhmän 16 mukainen.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi .

Ennen tehtävään valitsemista suoritetaan terveystarkastus, joka sisältää huumeainetestauksen. Tehtävään valittavan henkilön tulee täyttää kolmivuorotyön terveydentilavaatimukset. Hyvä kuulo- ja näköaisti, sekä värinäkö vaaditaan.