Kapasiteettiohjaaja
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2021

Haemme Helsingin liikenteenohjauskeskukseen vakituiseen työsuhteeseen ja kokoaikaiseen tehtävään

KAPASITEETTIOHJAAJAA

Haemme kapasiteettiohjaajaa raiteistonkäytön kapasiteetinhallinnan operatiiviseen tehtävään. Kapasiteettiohjaajan päätehtäviä ovat raiteistonkäytön ajantasaisen tilannekuvan varmistaminen sekä muutostarpeiden ennakointi ja konfliktien ratkaisu. Tehtävässä käsitellään rautatieliikenteen harjoittajien tekemiä muutospyyntöjä ja erikseen sovitun alueen kiireellisen kapasiteetin hakemuksia. Kapasiteettiohjaaja käyttää ja hyödyntää työssään useita eri liikenteenohjauksen ja kapasiteetinhallinnan järjestelmiä.

Kapasiteettiohjaaja toimii raiteistonkäyttöön liittyvissä asioissa rautatieliikenteen harjoittajan linkkinä liikenteenohjaukseen ja matkustajainformaatiota hoitavaan tahoon liikennepaikoilla tai liikennepaikan osilla, joissa on kapasiteettiohjaustoiminto käytössä. Tässä vaiheessa Helsingin ohjauskeskuksen kapasiteettiohjaustoiminnon hallinnoitavana ovat Helsingin asema ja Ilmalan ratapiha.

Ratapihojen kapasiteetinhallinnan kehittäminen on vasta alkutekijöissä, joten tehtävässä pääset mukaan luomaan uutta ja vaikuttamaan sekä järjestelmän että toiminnon ja tehtävien kehittämiseen operatiivisen työsi ohella.

Kapasiteettiohjaaja toimii työnjohdollisesti ohjauskeskuksessa alueohjaajan alaisuudessa. Työ on kolmivuorotyötä.

Edellytämme sinulta työkokemusta rautatieliikenteen parista sekä tasapuolista päätöksentekokykyä sovittujen toimintamallien mukaisesti, paineensietokykyä, tarkkuutta, aktiivisuutta ja nopeaa reagointikykyä. Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää palveluasennetta sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä kohtaan. Sujuva suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on edellytys tehtävässä toimimiselle. Lisäksi arvostamme myös ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, halukkuutta osallistua toiminnon ja työkalujen jatkuvaan kehittämiseen eri sidosryhmien kanssa sekä nopeaa kykyä omaksua uusia järjestelmiä ja toimintamalleja.  

RAUTATEIDEN KAPASITEETINHALLINTA FINTRAFFICISSÄ

Rautateiden kapasiteetinhallinnan tärkein tehtävä on varmistaa, että kaikkien rautatieliikenteen harjoittajien suunnittelema liikennöinti pystytään toteuttamaan muu liikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt huomioiden. Rataverkon infrastruktuuri, esimerkiksi yksiraiteisuus ja kohtaamispaikkojen määrä määrittelee reunaehdot sille, millaista kapasiteettia eri rataosille voidaan hakea ja myöntää. Kapasiteetinhallinnan kehittämiseen liittyvillä tehtävillä pyritään mm. siihen, että rataverkon kapasiteetti on tehokkaasti hyödynnetty, liikennetilanteiden ennakointi on hyvää ja rautatieliikenteen eri toiminnot toimivat saumattomasti yhteen.

Fintrafficin kapasiteetinhallinta jakaa kiireellistä ratakapasiteettia hakijoille sekä tekee liikenteen yhteensovittamista säännöllisen liikenteen vuosihaku- ja muutosajankohdissa Väyläviraston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Ratapihojen raidekapasiteetinhallintaan liittyviä tehtäviä otetaan vaiheittain käyttöön, ensimmäisenä Helsingin asema ja Ilmalan ratapiha.

Tarjoamme Sinulle

  • mielenkiintoisen, haasteellisen sekä itsenäisen tehtävän kehittyvällä toimialalla
  • hyvät henkilöstöedut, mm. kattava työterveyshuolto sekä lounas-, liikunta- ja kulttuuriedut
  • mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja dynaamisessa työyhteisössä toimialan ammattilaisten seurassa

Lisätietoja

Tehtävässä noudatetaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Rautatiealan Unioni RAU ry:n Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja –ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävän peruspalkka on palkkaliitteen ”Tehtäväkohtaiset ohjekuukausipalkat muille toimihenkilöille” palkkaryhmän 16b mukainen 2893,12 e/kk.

Kapasiteettiohjaajan tehtävä alkaa mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Työsuhde alkaa 2-3 kuukauden pituisella palkallisella perehdytysjaksolla. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, koulutus- ja työkokemuksestasi sekä kiinnostuksen kohteistasi. Liitäthän hakemukseesi ansioluettelon. Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa kapasiteettiohjauksen esimies Tiina Kiuru, p. 040 866 5236 tai sähköpostilla tiina.kiuru@fintraffic.fi.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi .

Ennen tehtävään valitsemista suoritetaan terveystarkastus, joka sisältää huumeainetestauksen. Tehtävään valittavan henkilön tulee täyttää kolmivuorotyön terveydentilavaatimukset. Hyvä kuulo- ja näköaisti, sekä värinäkö vaaditaan.


Ota yhteyttä:

Puhelin: 029 450 7000
Sijainti: Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot