(Poistunut julkaisusta)

Kanttorin virka
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Joensuun ev.lut. seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2020

II ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka
Joensuun seurakunta

Haemme monipuoliseen ja innostavaan työyhteisöömme kanttoria, jolla on laaja-alaista jumalanpalvelusmusiikin ja seurakuntatyön osaamista. Arvostamme yhteistyötaitoa sekä kykyä toimia kouluikäisten parissa. Työn vastuualueisiin sisältyy Noljakan seurakuntapiirin jumalanpalveluselämään, jumalanpalveluskasvatukseen ja kasvatus- ja rippikoulutyöhön liittyvää kehittämistyötä yhdessä työntekijätiimin kanssa.

Yhdessä toisen kanttorin kanssa vastuualueena on koko seurakunnan musiikkityö. Kanttorin odotetaan lisäksi tekevän yhteistyötä seurakuntayhtymän, alueen koulujen ja muiden musiikkialan toimijoiden kanssa sekä vastaavan osaltaan seurakunnan järjestämästä konserttitoiminnasta. Kanttori vastaa Noljakan kirkolla kokoontuvien musiikkiryhmien toiminnasta. Tehtäviin sisältyy vastuu Noljakan alueen gospelmusiikin soitinhuollosta.

Kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen 123 § 2 hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto. Valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Ennen viran vastaanottamista hänen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viranhoidosta maksetaan 601 vaativuusryhmän mukainen palkka. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 22.9.2020 klo 12.00 mennessä osoitteessa www.joensuunseurakunnat.fi/rekrytointi
Haastattelut pidetään 29.9.2020. Haastatteluun sisältyy työnäyte. Valintaprosessiin voi sisältyä soveltuvuusarviointi.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Petri Rask puh. 050 3855 138, petri.rask@evl.fi