(Poistunut julkaisusta)

Kanttorin virka
Vaasan seurakuntayhtymä, Vaasan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

LAAJAA YLIOPISTOTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄ KANTTORIN VIRKA

Vaasan suomalainen seurakunta hakee monipuolista ja yhteistyökykyistä kanttoria laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Seurakunnassa on tällä hetkellä viisi kanttorin virkaa, joista kaksi on laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää virkaa ja kolme ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää virkaa.

Tämän laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran yleiset tehtävät on määritelty kirkkojärjestyksen 6 luvun 28 §:ssä. Mainittujen kanttorin yleisten tehtävien lisäksi viran erityisinä tehtävinä ovat monipuolisen kuorotoiminnan edistäminen, taiteellisen toiminnan harjoittaminen seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja yhteistyö kaupungin muiden musiikkitoimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimus on määritelty kirkon säädöskokoelmassa numero 123. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan siten kuin suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) säädetään. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä, sitoutumista kirkkomuusikon perustyöhön ja halua kehittää kuorotoimintaa sekä jumalanpalveluselämää. Kuoronjohtokokemus ja kuoronjohdon tutkintotaso B katsotaan erityiseksi eduksi.

Palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu aikaisempaan työkokemukseen. Vuodesta 2020 alkaen voidaan lisäksi maksaa erillistä henkilökohtaista suorituslisää. Virkasuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Virassa käytetään kuuden kuukauden pituista koeaikaa. Virka täytetään 2.3.2020 alkaen. Aloittamispäivämäärä on neuvoteltavissa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti 9.12.2019 klo 16 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta, os. https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ja näytteisiin, jotka ovat 15.1.2020. Haastatteluun kutsutaan erikseen. Kutsun yhteydessä kerrotaan tarkemmin näytteiden sisällöstä.

Lisätietoja antavat johtava kanttori Leena Lohikoski-Ojala puh. 044 480 8233 ja kirkkoherra Tuomo Klapuri puh. 044 480 8200.