(Poistunut julkaisusta)

Kanttorin virka (Keskustan alueseurakunta)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2020

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka (A-virka)

Haettavana olevan II kanttorin viran pääasialliset tehtävät ovat:

- alueseurakunnan musiikkitoiminnan johtaminen
- vastuu alueseurakunnan jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikista
- kirkolliset toimitukset
- kuoro- ja musiikkiryhmien toiminta
- rippikoulu ja muu musiikkikasvatus
- soitinten hankinta ja huolto
- yhteistyö kaupungin musiikkielämän muiden toimijoiden kanssa
- toiminta- ja taloussuunnittelu

Viran erityisiä painopisteitä ovat urkumusiikki, taiteellinen toiminta sekä jumalanpalveluselämän laaja ja syvällinen tunteminen.
Arvostamme monipuolista musiikillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä liikkua verkostoissa ja kiinnostusta työalarajat ylittävään seurakuntatyöhön. Kaupunginkirkon lisäksi jumalanpalveluksia vietetään Lahjaharjun kappelissa. Virka on osa suuren seurakunnan perustoimintaa mm. toimitusvuoroineen, rippikouluvastuineen, kouluvierailuineen ja hartauksineen. Kaupunginkirkossa järjestetään keskeisen sijaintinsa vuoksi runsaasti suuria verkostotapahtumia, joissa musiikilla on keskeinen rooli.


A-kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen mukainen laaja yliopistotutkinto (Kirkon säädöskokoelman nro 123 §2). Kanttorinvirkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 6:4 a §) virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen pyydetään liittämään 1-sivuinen ennakkotehtävä otsikolla:
"Suunnitelma musiikkityön toteutuksesta Keskustan alueseurakunnassa".

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Jyväskylän seurakunnan internet-sivuilla.

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelun kautta 13.3.2020 klo 15.00 mennessä.