(Poistunut julkaisusta)

Kanttorin virka (B kanttori)
Luumäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2018

Luumäen seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B-virka).

Viran tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja hartauselämän musiikin hoitaminen, sekä musiikin käytön lisääminen monipuolisesti seurakunnan toiminnassa. Odotamme viranhaltijalta hyviä valmiuksia musiikkikasvatuksessa sekä eri-ikäisille suunnattujen musiikkiryhmien ohjaamisessa. Arvostamme monipuolista musiikillista osaamista, hyviä yhteistyö- ja  vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta työalarajat ylittävään seurakuntatyöhön. Lisäansioksi katsotaan kristillisen nuorisomusiikin osaaminen ja bändisoitinten hallinta.

Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen mukainen ylempi korkeakoulututkinto (Kirkon säädöskokoelma 108). Kanttorin virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 6:4 a §) virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukset tulee toimittaa Luumäen seurakunnan kirkkoneuvostolle viimeistään 30.11.2018 klo 15 mennessä sähköpostitse jukka.lehtinen@evl.fi tai postin välityksellä Luumäen seurakunta, kanttorin virka, Vallaherrankuja 4, 54500 Taavetti.


Virkaa koskevat tiedustelut vs. kirkkoherra Jukka Lehtinen p. 0400 291069 tai jukka.lehtinen@evl.fi

Luumäen seurakunta on vireä Etelä-Karjalainen n. 4 000 hengen seurakunta.

Tutustu seurakuntaamme kotisivuiltamme www.luumaenseurakunta.fi/sivut