(Poistunut julkaisusta)

Kanttorin virat
Kouvolan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

Anjalankosken seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

KANTTORIN vakituinen virka sekä määräaikaisen kanttorin virka 1.6.-30.-9.2020

Haemme yhteistyökykyisiä, monipuolista ja motivoituneita kanttoreita sitoutuneeseen työntekijäjoukkoomme.

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän vakituisen kanttorin viran (ns. B-viran) kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 123 edellyttävän kanttorin viran pätevyys. Viran yleiset tehtävät on määritelty kirkkojärjestyksen 6 luvun 28 §:ssä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Määräaikaisen kanttorin virkaa täytettäessä huomioidaan myös opiskelijat.

Hakijoilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, sitoutumista kirkkomuusikon perustyöhön sekä vakituisen kanttorin virkaa täytettäessä erityisesti halua kehittää kuorotoimintaa. Kiinnostus pitää huolta seurakuntamme soittimista katsotaan myös eduksi.

Virkojen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Vakituisen viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen on esitettävä hyväksytty lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan valittujen on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoituja jäseniä.

Molemmat virat täytetään 1.6. 2020 alkaen, tai vakituinen sopimuksen mukaan. Hakemukset virkaan jätetään sähköisesti KirkkoHR -rekrytointijärjestelmän kautta 12.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat.
Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ja näytteisiin. Haastatteluun kutsutaan erikseen. Kutsun yhteydessä kerrotaan tarkemmin näytteiden sisällöstä. Haastattelut pidetään 22.4.. Seurakuntaneuvosto päättää valinnasta kokouksessaan samana iltana. Lisätietoja antavat kanttori Risto Eskola risto.eskola@evl.fi ja kirkkoherra Eija Murto eija.murto@vl.fi.