(Poistunut julkaisusta)

kanttorin sijainen
Ilmajoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2020

Ilmajoen seurakunnassa on haettavana kirkkohallituksen päätöksen mukainen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin viransijaisuus (nk. b-virka) ajalle 1.5.-31.8.2020. Haussa huomioidaan epäpätevät, erityisesti alan opiskelijat.

Vireässä seurakunnassa on n. 40 työntekijää. Kanttorin virkoja on kaksi, esimiehenä toimii kirkkoherra. Kanttorin sijaisen tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja hartauselämän musiikin hoitaminen. Haetulla ajanjaksolla on myös runsaasti rippikouluvierailuja. Toisen kanttorin loman ajan sijainen toimii ainoana kanttorina. Hakijalta toivotaan kykyä vastata annetuista tehtävistä itsenäisesti ja innokkuutta rippikoulutyöhön.

Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu ev. lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen viran vastaanottoa. Tehtävä kuuluu KirVESTES vaativuusryhmään 601, jonka mukaan palkka määräytyy.

Hakemus, todistusjäljennökset ja ansioluettelo tulee toimittaa 13.3.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen: Ilmajoen seurakunta, Kirkkotie 37, 60800 Ilmajoki (kuoreen merkintä ”Kanttorin viransijaisuus”) tai osoitteeseen ilmajoen.seurakunta@evl.fi.

Lisätietoja:

kirkkoherra Jani Latva-Nikkola, p. 040 769 6956