(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Viitasaaren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2021

Viitasaaren seurakunnassa on avoinna ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka.

Viran hoito onnistuneesti edellyttää musiikillisten taitojen lisäksi hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennellä eri ikäisten kanssa. Arvostamme laaja-laista osaamista ja työotetta.

Viranhaltijan tulee olla konfirmoitu kirkon jäsen. Häneltä vaaditaan lisäksi kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 135)  2 §:n mukainen tutkinto sekä 5 §:n mukaiset opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 135 julkaistun päätöksen 9 §:n 4 momentissa sanotaan.

Virkaan valitulta vaaditaan lasten ja nuorten kanssa työskentelyn edellyttämä rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus. Viran hoito edellyttää käytännössä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka kuuluu kirkon palkkaryhmään 601. Viran voi ottaa vastaan 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakamukset Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvostolle toimitetaan sähköpostilla Antti Hiltuselle (antti.hiltunen@evl.fi) viimeistään 1.3.2021. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 10.