(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Nokian seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.10.2019

Haemme kanttoria määräaikaiseen virkaan ajalle 7.1.2020 - 31.12.2021. Viran painopisteenä on lasten ja nuorten musiikkikasvatus. Merkittävä osa musiikkikasvatusta on muskariryhmien pitäminen. Lisäksi viranhaltija osallistuu kanttoritehtäviin, mm. kouluyhteistyöhön sekä perhemessujen, hartauksien ja kirkollisten toimitusten toteutukseen. Kuulut kanttorien tiimiin ja toimit tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa.

Tässä virassa pääset kehittämään seurakunnan musiikkikasvatustyötä vauvakirkoista rippikouluihin. Painopisteen mukaisesti viran hoitamisessa tarvitaan lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen osaamista. Arvostamme kokemusta bänditoiminnasta. Odotamme sinulta positiivista asennetta jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten musiikilliseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä monipuolista osaamista eri musiikkityyleissä. Edellytämme valmiutta osallistua leiri- ja rippikoulutyöhön.

Etsimme oma-aloitteista, toiminnan kehittämiseen suuntautunutta, hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot omaavaa sekä seurakuntaan ja sen sanomaan sitioutunutta työntekijää.

Pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelman nro 123) § 2 mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Katsomme eduksi musiikkileikkikoulun opettajan tai musiikkipedagogin tutkinnon.

Virantäytön yhteydessä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijoiden tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote. Oma auto on työssä välttämätön, koska työtehtävät sijoittuvat koko seurakunnan alueelle.

Tehtävän palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601 mukainen (peruspalkka 2696,89 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä.

Haastattelut, joiden yhteydessä annetaan musiikkinäytteet, pidetään 30.10.2019. Haastatteluun valitut kutsutaan henkilökohtaisesti. Kutsun yhteydessä kerrotaan tarkemmin annettavista musiikkinäytteistä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 20.10.2019 mennessä KirkkoHR-järjestelmän kautta. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen työalajohtaja Merja Jokela 7.10. klo 8-16 ja 8.10. klo 12-16, 050 437 0160, merja.a.jokela@evl.fi.