(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Raahen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka, Siikajoen alue

Hakijoilta edellytetään vahvaa ja monipuolista osaamista jumalanpalvelusten sekä kirkollisten toimitusten musiikin osalta. Virkaan valittava vastaa koko seurakunnan musiikkitilaisuuksien koordinoinnista. Virassa painotetaan yleistä seurakuntatyötä ja hyvää urkujensoittotaitoa. Ansioksi luetaan kokemus lapsikuoron johtamisesta.

Odotamme kanttorin virkaan hakijoilta positiivista asennetta jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten rikkaaseen musiikilliseen suunnitteluun ja toteutukseen, monipuolista musiikillista osaamista, sekä myönteistä suhtautumista ja osaamista eri musiikkityyleissä. Virkaan valittavilta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa, oma-aloitteisuutta, tarvittavia tietoteknisiä taitoja, ammatillista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan.

Haettava virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan. Kelpoisuusvaatimukset ovat Kirkon säädöskokoelman n:o 108 ja Kirkkohallituksen yleiskirjeen 19/2013 mukaiset. Virantäytön yhteydessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Virassa edellytetään oman auton käyttöä, koska työtehtävät sijoittuvat koko seurakunnan alueelle. Hakijoiden tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen osoitteeseen raahen.seurakunta@evl.fi ma 6.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Seurakunta kutsuu valintansa mukaan osan hakijoista haastatteluun, joka pidetään ti 14.5.2019 klo 17.00 alkaen.