(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2018

Turun Martinseurakunnassa julistetaan haettavaksi muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka

Seurakunnassa on lisäksi kaksi muuta kanttorin virkaa, joista toinen on laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä (johtava kanttori) ja toinen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka. Johtava kanttori toimii kahden muun kanttorin lähiesimiehenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto.

Viran tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja hartauselämän musiikin hoitaminen, erityisesti lasten ja nuorten musiikkikasvatus sekä musiikin käytön lisääminen monipuolisesti seurakunnan toiminnassa. Odotamme viranhaltijalta hyviä valmiuksia musiikkikasvatuksessa sekä eri-ikäisille suunnattujen musiikkiryhmien ohjaamisessa. Arvostamme järjestelmällistä työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti (vähimmäispalkka tällä hetkellä 2.322,53 €). Lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella vuosisidonnaista palkanosaa, joka voi olla enimmillään 15% vähimmäispalkasta.

Virka tulee ottaa vastaan 15.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 luvun 2 §:n edellyttämään rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 14.11.2018 sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00 - 15.45). Haastatteluun ja musiikilliseen näytteeseen kutsutaan erikseen, ne pidetään viikolla 47 ja tarvittaessa viikolla 48.

Virkaa koskevat tiedustelut johtava kanttori Mikko Salakari, p. 044 0341417 tai mikko.salakari@evl.fi.