(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Tammelan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.8.2018

Tammelan seurakunnassa on avoinna ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B).

Tehtävä alkaa 01.12.2018 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 601 mukaisesti ja peruspalkka on 2.670,19 euroa. Tämän lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enint. 15 % peruspalkasta).

Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnan muiden tilaisuuksien musiikista vastaamisen lisäksi odotamme virkaan valittavalta kykyä johtaa kaikki ikäryhmät kattavaa musiikkikasvatusta. Edellytämme kanttorilta laaja-alaisuutta, joka sisältää mm. osallistumisen rippikoulujen musiikkikasvatukseen ja valmiuden gospelmusiikkiin. Pidämme tärkeänä hyviä ja rakentavia vuorovaikutustaitoja. Toivomme joukkoomme musiikin ammattilaista, jolla on kiinnostusta ja osaamista kehittää seurakunnan musiikkielämää paikkakunnan ja alueen muiden musiikin alan toimijoiden, koulujen ja naapuriseurakuntien kanssa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkapaikka on Tammelan seurakunnan seurakuntatoimisto. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä, josta maksetaan kirVESTES:n mukainen korvaus.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä työ- ja opintotodistuskopioineen, joita ei palauteta, toimitetaan 21.09.2018 klo 15 mennessä osoitteella Tammelan seurakunta, Tammelantie 29, 31300 Tammela, kuoreen merkintä ”kanttori” tai sähköpostiosoitteeseen tammelan.seurakunta@evl.fi otsikolla ”kanttori”. Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimuksen täyttämisestä.

Haastattelut näyttöineen on tarkoitus järjestää siihen kutsutuille torstaina 04.10.2018.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Juha Koivulahti puh. 040 804 9534 juha.koivulahti@evl.fi, talouspäällikkö Jukka Girén puh. 040 804 9530 jukka.giren@evl.fi ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Stiina Rahkonen puh. 040 578 7882.