(Poistunut julkaisusta)

Kanttori
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.5.2018

Tampereen tuomiokirkkoseurakunnassa on avoinna ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

KANTTORIN VIRKA

Viran painopistealueena on kirkollinen vokaalimusiikki. Virkaa täytettäessä ensisijainen valintakriteeri on yksinlaulutaito sekä yhtyelaulukokemus ja taidot kuoronjohdossa. Laulupedagogiset taidot ja kokemus kuoron äänenmuodostuksesta huomioidaan lisäansioina. Odotamme virkaan valittavalta vankkaa perusmuusikkoutta sekä innostusta ja kykyä edistää pitkäjänteisesti vokaalimusiikin monipuolista käyttöä seurakunnassa. Viran tehtäviin kuuluu myös vastaaminen kirkollisten toimitusten musiikista Tampereen keskustan suurissa kirkoissa, joten yksinlaulutaitojen lisäksi hakijalta edellytetään hyviä taitoja käytännön urkujensoitossa.

Toimiminen osana seurakunnan musiikkitoiminnan kokonaisuutta edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sujuva ATK-osaaminen on nykyisessä työympäristössä välttämätön edellytys viranhoidolle, samoin kyky kommunikoida sujuvasti niin kirjallisesti kuin suullisesti. Virkaan valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen hallintaa sekä vähintään tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Kanttorin on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen (kirkon säädöskokoelma 123/2015) mukainen kelpoisuus. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmästä 601 (2670,19 €/kk).
Virka täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine liitteineen on toimitettava viimeistään 15.6.2018 klo 16:00.
Valintakoe ja haastattelu järjestetään siihen kutsuttaville 13.8.2018.

Lisätiedot: johtava kanttori Osmo Honkanen, p. 040 804 87 30 tai osmo.honkanen@evl.fi