(Poistunut julkaisusta)

Kanttori (nk.C-virka)
Rovaniemen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2018

Rovaniemen seurakunnassa on haettavana
muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä
KANTTORIN VIRKA (nk. C-virka)

Kanttorin perustehtävien ohella, viranhoidon painopisteenä on musiikkityö nuorten, nuorten aikuisten ja rippikoululaisten parissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää ns. kevyemmän hengellisen musiikin tuntemista ja hallintaa (esim. gospelkuoro). Tehtävän hoitoon kuuluu tiivis yhteistyö paitsi kirkkomusiikin myös nuorisotyön sekä koulumaailman kanssa.
Tehtävän hoito edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Seitsenhenkisen kanttoritiimin esimiehenä toimii johtava kanttori.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Sähköinen hakemus toimitetaan 25.9.2018 klo 15 mennessä Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle KirkkoHR-palvelun kautta. Haussa huomioidaan vain sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta jätetyt hakemukset.

Lisätietoja antavat johtava kanttori Sari Alakulppi, p. 040 5434597, sari.alakulppi@evl.fi sekä kirkkoherra Kari Yliräisänen, p.040 5032734, kari.yliraisanen@evl.fi