Kanttori, Enon seurakunta
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Enon ev.lut. seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2020

Enon seurakunnassa Pohjois-Karjalassa on haettavana

KANTTORIN VIRKA

Kanttorin tehtävänä on vastata musiikin toteutuksesta jumalanpalveluksissa, huolehtia rippikoulun musiikinopetuksesta sekä perustaa seurakuntaan erilaisia musiikkiryhmiä.
Arvostamme innostavaa musisointia lasten ja nuorten parissa sekä valmiutta kuoron johtamiseen ja monipuoliseen seurakuntatyöhön. Kanttorin odotetaan tekevän yhteistyötä seurakuntayhtymän ja alueen muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro 123 (2 § Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka) mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.10.2020, mutta työ alkaa sijaisuutena jo 1.9.2020. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukaan.

Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakemus kirkon rekrytointisivustolla oheisesta linkistä viimeistään su 31.5.2020. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun sekä laulu- ja soittonäytteisiin. Valintaprosessiin sisältyy soveltuvuusarviointi. Haastattelut järjestetään 3.6.2020 ja 4.6.2020.

Lisätietoja antaa 27.5.2020 asti kirkkoherra Armi Rautavuori, puh. 0400 160 535, armi.rautavuori@evl.fi

Enossa 5.5.2020

Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot