(Poistunut julkaisusta)

Kantor med högre högskoleexamen
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.3.2020

Till kantorns uppgifter hör bl.a. ansvar för musiken vid gudstjänster, förrättningar och musiktillfällen, ledande av körer och musikgrupper, planering och medverkan i konserttillfällen samt konfirmandarbete. I mån av möjlighet handhar kantorn även undervisning i församlingens musikskola. En särskild tyngdpunkt läggs på att utveckla och leda sång- och musikutövande bland barn och unga samt bland unga vuxna.

Församlingen har ett rikt musik- och gudstjänstliv. Det finns flera högkvalitativa orglar.
Till kyrkomusikteamet hör två andra kantorer, varav en fungerar som ledande kantor.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 123. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift. Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sökanden bör ha en gedigen färdighet i klaviaturspel. Erfarenhet av arbete bland barn och unga räknas som merit. Förmåga och intresse av att kunna sätta sig in i och använda sig av olika musikaliska uttryck och musikstilar är en fördel i arbetet.

Tillträde 1.9.2020 eller enligt överenskommelse.

Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Ansökan inlämnas senast 14.4.2020 kl. 15.00. Intervjuer med spelprov sker 7.5.2020.

Frågor besvaras av ledande kantor Dan Andersson, tfn: 044-480 8331 eller e-post: dan.andersson@evl.fi