Kanslichefens specialmedarbetare

Kirkkohallitus
Tietoa tehtävästä

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Våra utrymmen finns i Helsingfors centrum.
Vid Kyrkostyrelsen lediganslås en ordinarie befattning som

KANSLICHEFENS SPECIALMEDARBETARE

Kanslichefens byrå ansvarar för ledningen av Kyrkostyrelsens kansli och tar hand om dess personalförvaltning, samhällsrelationer och referensnätverk. Kanslichefens specialmedarbetare har i uppgift att bistå kanslichefen i tjänsteutövningen.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs:

  • lämplig högre högskoleexamen
  • god kommunikations- och interaktionsförmåga och flytande skriftlig framställning
  • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
  • erfarenhet av ansvarsfulla uppgifter med en mångsidig och bred befattningsbeskrivning
  • organisationsförmåga

Som merit räknas:

  • förtrogenhet med evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet och förvaltning samt insikter i kyrkans interna och samhälleliga relationer
  • ett flexibelt och nätverkande arbetsgrepp
  • initiativkraft, förmåga att arbeta självständigt och ett starkt självledarskap

Vi värdesätter dessutom praktisk erfarenhet av assistentuppdrag för den högre ledningen.

Arbetet kan delvis skötas även på distans.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 701, grundlön 4 419,75 euro/månad. Utöver grundlönen betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet. Arbetet inleds 1.9.2021 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex (6) månader tillämpas. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast 16.4.2021 kl. 15.00. Intervjuerna ordnas 27-27.4.2021.

Frågor besvaras av kanslichef Pekka Huokuna 8.4.2021 kl. 14.30-16.00 och 13.4.2021 kl. 13.00-15.30, tfn 050 342 7686

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 16.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan