(Poistunut julkaisusta)

Kanslichef
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2018

Kyrkostyrelsen sköter kyrkans gemensamma uppgifter i hemlandet och internationellt, utövar samhällspåverkan genom att föra fram kyrkans budskap och värderingar samt stöder församlingarna i samhälleliga förändringar.

Vid Kyrkostyrelsen ledigförklaras fr.o.m. 1.11.2018 tjänsten som

KANSLICHEF

Kanslichefen leder och utvecklar Kyrkostyrelsens kansli och ansvar för kansliets strategiska planering. Till uppgifterna hör att leda och utveckla personalförvaltningen, vara chef för avdelningarnas och specialenheternas chefer samt ansvara för Kyrkostyrelsens samhällsrelationer och intressebevakning. Utöver kanslichefens kansli har Kyrkostyrelsen fem avdelningar och sex specialenheter.

Behörighetsvillkor för tjänsten som kanslichef är teologie magisterexamen eller en annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kyrkans och församlingarnas verksamhet samt sådan administrativ erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten framgångsrikt. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

För att framgångsrikt kunna sköta tjänsten förutsätts god kompetens inom olika ledarskapsområden, i synnerhet förändrings- och personalledning. Vi värdesätter god samarbets- och framställningsförmåga och ett arbetssätt som andas tjänande och inkluderande delaktighet. Vi uppskattar förmåga att främja Kyrkostyrelsens samhällsrelationer och påverka i olika slags samarbetsnätverk, även internationellt.

Grundlönen för tjänsten är 7 241,90 euro per månad och utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på tjänsteinnehavarens arbetserfarenhet.

Ansökan riktas till kyrkomötet och lämnas inklusive bilagor i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen, os. sakasti.fi/tyopaikat. Ansökan kan också lämnas in till Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 210 (Södra kajen 8), 00130 Helsingfors eller kyrkostyrelsen@evl.fi.

Ansökan ska vara framme senast tisdag 25.9.2018 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Sökande intervjuas fredag 5.10.2018.

Frågor besvaras av biskop Simo Peura, tfn 06 433 9324 4.9.2018 kl. 10.00-12.00 och 13.9.2018 kl. 10.00-12.00 och av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 5536203 4.9.2018 kl. 9-11.30 och 13.00-15.30, 11.9.2018 kl. 9-11.30 och 13.00-15.30.