(Poistunut julkaisusta)

Kansliapäällikkö
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2018

Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteisiä tehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti, vaikuttaa yhteiskunnassa tuoden esiin kirkon sanomaa ja arvoja sekä tukee seurakuntia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kirkkohallituksessa on haettavana 1.11.2018 avoimeksi tuleva

KANSLIAPÄÄLLIKÖN VIRKA

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kirkkohallituksen viraston toimintaa ja hän vastaa viraston strategisesta suunnittelusta. Kansliapäällikkö johtaa yleisesti kirkkohallituksen henkilöstöhallintoa, toimii osastonjohtajien ja erillisyksikköjen johtajien esimiehenä sekä vastaa kirkkohallituksen yhteiskuntasuhteista ja edunvalvonnasta. Kirkkohallituksessa on kansliapäällikön toimiston lisäksi viisi osastoa sekä kuusi erillisyksikköä.

Kelpoisuusvaatimuksena kansliapäällikön virkaan on teologian maisterin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan sekä sellainen hallinnollinen kokemus ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Viran menestyksellinen hoitaminen vaatii johtamisen eri osa-alueiden, erityisesti muutos- ja henkilöstöjohtamisen hyvää hallintaa. Pidämme tärkeänä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä palvelevaa ja osallistavaa työotetta. Arvostamme taitoa edistää kirkkohallituksen yhteiskuntasuhteita sekä kykyä vaikuttaa erilaisissa yhteistyöverkostoissa, myös kansainvälisesti.

Viran peruspalkka on 7 241, 90 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen.

Kirkolliskokoukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. sakasti.fi/tyopaikat. Hakemukset voi toimittaa myös Kirkkohallituksen kirjaamoon, osoite PL 210 (Eteläranta 8), 00130 Helsinki tai kirkkohallitus@evl.fi.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään tiistaina 25.9.2018 kello 16.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Virkaan hakeneiden haastattelut suoritetaan perjantaina 5.10.2018.

Tiedusteluihin vastaavat piispa Simo Peura, puh. 06 433 9324 4.9.2018 kello 10.00-12.00 ja 13.9.2018 kello 10.00-12.00 ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, puh. 050 5536203 4.9.2018 kello 9-11.30 ja 13.00-15.30, 11.9.2018 kello 9-11.30 ja 13.00-15.30.