Kansleri
Helsingin yliopisto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.12.2021

Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa koko maailman parhaaksi.  

Helsingin yliopisto hakee  

KANSLERIA 

1.10.2022 alkaen.  

Yliopistokollegio valitsee kanslerin enintään viiden vuoden määräajaksi. Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita.  

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Kansleri myöntää luvan promootioiden järjestämiseen. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa. Kansleriksi valittavalta vaaditaan, että hän on toiminut ansiokkaasti tieteen, taiteen tai yliopistolaitoksen hyväksi.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yliopistomaailman tuntemusta. Lisäksi valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, aktiivisuutta tiedeyhteisön kansainvälisessä toiminnassa ja monipuolisia yhteiskuntasuhteita. Tehtävässä tarvitaan suomen ja ruotsin kielen taidon lisäksi ainakin hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävästä maksettavasta palkasta ja muista ehdoista sovitaan erikseen.  

Lisätietoja tehtävästä antavat yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Katri Räikkönen-Talvitie, p. 02941 29620 / katri.raikkonen@helsinki.fi ja hallintojohtaja Esa Hämäläinen, p. 0294122212 / esa.hamalainen@helsinki.fi

Lisää yliopistosta myös osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin 

Hakemus toimitetaan liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä viimeistään 28.2.2022. 

Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa rekrytointi@helsinki.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot