Kannuksen seurakunnan kirkkoherran virka

Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Tietoa tehtävästä

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kannuksen seurakunnan kirkkoherran viran.

Kannuksen seurakunta on noin 4700 seurakuntalaisen yhteisö. Työntekijöitä seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi 13. Toiminnaltaan seurakunta on aktiivinen ja työntekijät tekevät yhteistyötä yli työalarajojen. Yhteen hiileen puhaltamisen henki on työyhteisössämme vahva, ja seurakunta on luonteva toimija myös monissa alueellisissa verkostoissa. Seurakunnan toimintaedellytykset ovat hyvät, eikä tarvetta talouden sopeuttamistoimille ole.

Kannuksen seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Eduksi hakijoille katsotaan

  • talouden ja hallinnon tuntemus
  • seurakunnan itsenäisen toiminnan ja yhteisöllisyyden arvostaminen

Viran palkkaus sijoittuu hinnoitteluryhmään K20, peruspalkka 4103,23 €.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodis-tus (T-lomake, enintään 6 kk vanha). Varsinainen hakemus kirjoitetaan säh-köisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus.

Hakuaika päättyy 7.5.2021 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoi-tetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet 27.5.2021.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Erkki Huuki, p. 044 282 4510 ja pappisasessori Heikki Nissinen, p. 0405445132. Sähköpostiosoitteet muotoa etuni-mi.sukunimi@evl.fi

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 7.5.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan