(Poistunut julkaisusta)

Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra
Kankaanpään seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.8.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherran valitsevat seurakuntalaiset välittömällä vaalilla.

Tuomiokapituli on määritellyt viran erityisiksi tarpeiksi:
Kankaanpään seurakuntaan kuuluvat 1.1.2019 lukien kappeleina Honkajoki ja Jämijärvi. Kirkkoherralta odotetaan hengellistä, työyhteisöllistä ja hallinnollista johtajuutta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä rakentaa verkostoituvaa ja yhteisöllistä seurakuntatyötä yhdessä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 27.9.2019 kello 15.00.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 31.10.2019.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä.
Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Nimikirjanote liitetään kohtaan Ansioluettelo.
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja
Pappisasessori Sari Lehti, sari.lehti@evl.fi, p. 044 7160400
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi