(Poistunut julkaisusta)

Kälviän ja Lohtajan ma. seurakuntapastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2020

Kälviän ja Lohtajan seurakunnissa on haettavana määräaikainen (1.6.2020-31.5.2021) seurakuntapastorin virka.

Viran hoito jakaantuu puoliksi seurakuntien kesken. Virkapaikka on kahdessa naapuriseurakunnassa Kälviällä ja Lohtajalla. Tehtävään kuuluu yleistä seurakuntatyötä (jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, hartauksia ja sielunhoitoa) sekä nuorisotyötä. Viran hoito edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja ja halua heittäytyä erilaisiin tilanteisiin. Eduksi luetaan soittotaito.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön ovat tehtävässä välttämättömiä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Prosessissa huomioidaan vihityt papit sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 13.3.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. HUOM! Papit liittävät sähköiseen hakulomakkeeseen tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen, pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit vapaamuotoisen ansioluettelon.

Lisätietoa tehtävästä antavat Anne Kauppinen 050-3147363 ja Antti Lapinoja 050-3147382. Hakemisesta ja pappisvihkimysprosessista Oulun hiippakunnassa lisätietoja antaa vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 755 5554. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)evl.fi.