(Poistunut julkaisusta)

Kaksi tilapalvelusihteeriä
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2019

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
 
Haettavana on
Kaksi tilapalvelusihteerin tehtävää  1.11.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan) toistaiseksi. 


Yliopistopalvelujen tehtävänä on tuottaa yliopiston toimintaa tukevia palveluja. Yliopistopalvelut toimii yliopiston hallituksen, rehtorin ja vararehtoreiden sekä yliopiston yksiköiden johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.


Tilapalvelusihteerit sijoittuvat yliopistopalveluissa osaksi tilapalveluiden tiimiä, joka hoitaa laaja-alaisesti yliopiston kampusalueiden kiinteistöjen kehittämistä ja ylläpitoa sekä kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden asioita.


Toinen tehtävistä painottuu ensisijaisesti yliopiston turvallisuuden asiakaspalvelupisteen, Claviksen asiakaspalvelutehtäviin. Tehtävään sisältyy kulunvalvontatunnisteiden ohjelmointi, avainhallinnan ylläpito, henkilökuntakorttien valmistus, henkilöstön perehdyttäminen avainkäytänteisiin, turvajärjestelmien käyttö ja ylläpito sekä muut vastaavat tehtävät.


Toinen tehtävistä painottuu laaja-alaisesti tilavarauksen asiakaspalvelutehtäviin sekä yliopiston ulkopuolisille että sisäisille tilankäyttäjille. Tehtävään sisältyy tilavarauksen ja oheispalveluiden markkinointi- ja myyntityö sekä tietojärjestelmien ylläpito-, koulutus- ja asiakasneuvontatehtävät. Tehtävään sisältyy myös tilavaraukseen liittyvät verkkoviestintätehtävät.


Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, hyvää tietoteknistä osaamista ja vahvaa työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Lisäksi tehtävissä edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, luotettavuutta, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Eduksi katsotaan Jyväskylän yliopiston toimintaympäristö tunteminen sekä työkokemus vastaavista työtehtävistä.


Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5. Palkkasi on noin 2099 – 2535 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen, timo.e.piispanen@jyu.fi, puh. 040 805 4998 klo 14-16


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo (cv)


2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 23.10.2019 sähköisellä hakulomakkeella.