(Poistunut julkaisusta)

Kaksi sosiaali- ja terveysalan yliopettajaa
Laurea-ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Laurea-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen metropoli­alueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäjä. Työelämään integroitunut korkeakouluyhteisömme keskittyy soveltavaan tutkimukseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen yhdessä työelämän kanssa opiskelijoiden ollessa uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Meille laurealaisille palvelulupauksen lu­nastaminen joka päivä on kunnia-asia. 

Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on n. 52 M€ ja joka työllistää n. 500 henkilöä. Uusmaalaisessa korkeakoulussamme on 7800 opiskelijaa.

Haemme Laurea-ammattikorkeakouluun

Kahta (2) sosiaali- ja terveysalan yliopettajaa

vakituiseen työsuhteeseen 10.8.2020 alkaen. Yliopettajat osallistuvat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavien koulutuksien sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) suunnitteluun ja toteutukseen. YAMK-koulutuksien sisältöinä sosiaali- ja terveysalalla ovat mm. sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, voimavaraistavien menetelmien hyödyntäminen, johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa sekä globaalit terveyden ja kriisinhallinnan haasteet. Yliopettajat osallistuvat yhteistyössä tapahtuvaan koulutuksien uudistamiseen.

Ensimmäinen yliopettajan tehtävä painottuu terveysalalle. Arvostamme kyseisessä valinnassa sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon ja tietojohtamiseen liittyvää osaamista.

Toisen yliopettajan tehtävä painottuu sosiaalialalle. Arvostamme kyseisessä valinnassa laaja-alaista sosiaalialan ja digitaalisen palveluohjauksen osaamista.

Yliopettajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä korkeakoulutuksen opetussuunnitelmien ja -sisältöjen kehittämiseen, työelämä- ja TKI-verkostojen hyödyntämiseen sekä soveltavan tutkimuksen rahoituksen hankkimiseen. Arvostamme erinomaista pedagogista osaamista, käytännössä osoitettua tuloksellisuutta opiskelijoiden ohjauksessa, kykyä monipuoliseen digitaalisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Odotamme näyttöjä aktiivisesta julkaisutoiminnasta sekä kansainvälisestä tai kansallisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Yliopettajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus edustamaltaan alalta. Pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.

Tehtävät sijoittuvat Laurean Tikkurilan tai Leppävaaran kampuksille. Työsuhteiden ehdot ja palkkaus ovat yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Yliopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 ja Laurean johtosäännön mukaisesti.

Tehtävän vaatimuksiin suhteutetut osaamiskuvaukset ja CV:n sisältävät hakemukset pyydetään toimittamaan 10.6. mennessä (hakuaikaa jatkettu, kaikki aiemmat hakemukset otetaan huomioon). Merkitse hakemasi tehtävä(t) hakemukseesi. Lisäksi pyydämme jättämään videohaastattelun seuraavan linkin kautta: https://www.recright.com/interview/public/82cf242ab124e3ec1da4322db59e755159c8 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eeva Lassila 040 164 6095 ja johtaja Valdemar Kallunki 040 141 8358.