(Poistunut julkaisusta)

Kaksi projektinhallinnan asiantuntijaa /Två sakkunniga inom projekthantering
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2020

Väylävirastoon haetaan kahta projektinhallinnan asiantuntijaa, tarkastajan virkaan. Toinen tehtävistä sijoittuu Hankkeet -toimialalle ja toinen Väylänpito-toimialalle. Väylänpito-toimialalla tehtävä sijoittuu Helsinkiin ja Hankkeet-toimialalla joko Helsinkiin tai Tampereelle. Ilmoitathan hakemuksessasi, kumpaan toimipaikkaan ensisijaisesti haet. 

Projektinhallinnan asiantuntija toimii viraston infrahankkeissa, pääosin ratahankkeissa osana tilaajan projektihenkilöstöä. Hänellä on oma itsenäinen tehtäväkokonaisuus nimettyjen infrahankkeiden läpiviennissä. 
Projektinhallinnan asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti: 
• Vastata projektin taloustietojen ylläpitämisestä ja laskujen käsittelystä projekteissa ja osallistua kirjapidon tositteiden laadintaan 
• Vastata kokonaisuutena vastuullaan olevien infrahankkeiden projektin aikaisten asiakirjojen hallinnasta sekä asiakirjoja vastaavien tietojen ylläpitämisestä hankkeiden käytössä olevissa järjestelmissä 
• Tukea, ohjeistaa ja avustaa projektitiimiä (projektipäällikkö, projekti-insinööri, konsultti ja controller) tämän tehtäväsisällön mukaisissa tehtävissä 
• Avustaa projekteja hankinnan tehtävissä 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 
 

Hakijalta odotamme
• osaamista taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävistä 
• sujuvaa tietojärjestelmien käyttötaitoa 
• kokemusta hankinta-asiakirjojen käsittelystä 
• kykyä järjestelmällisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen 
• kykyä oma-aloitteisuuteen ja paineensietoon 
• hyviä yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja 


 
Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.6.2020 
tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen. 
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään:   3.3.2020 16:00 
ID:   31-61-2020 
Sähköiset hakemukset: 
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
  
Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.
 

Edut

  • joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaseteli 
  • työnantajan tukema lounas 


Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   2


Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä 
Aki Härkönen, Väylänpito-toimiala 
Yksikönpäällikkö
029 534 3885 

aki.harkonen@vayla.fi 
Heli Sissonen, Hankkeet-toimiala 
Apulaisjohtaja (tavoitettavissa 27.2.2020 lähtien)
029 534 3026

heli.sissonen@vayla.fi 
Kristiina Laakso, Hankkeet-toimiala 
Johtaja (kyselyt ajalla 19.2. - 26.2.2020)
0295343551

kristiina.laakso@vayla.fi 
 

Työpaikan tiedot 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/983/01.01.01/2020 

 

Trafikledsverket söker två sakkunniga inom projekthantering till en tjänst som inspektör. Den ena tjänsten finns vid verksamhetsområdet projekt och den andra vid verksamhetsområdet trafikledshållning. Tjänsten vid verksamhetsområdet trafikledshållning finns i Helsingfors och tjänsten vid verksamhetsområdet projekt antingen i Helsingfors eller i Tammerfors. Ange i din ansökan till vilket verksamhetsställe du söker i första hand. 

I infraprojekten vid verket, huvudsakligen banprojekt, utgör den sakkunniga inom projekthantering en del av beställarens projektpersonal. Han eller hon har en egen självständig uppgiftshelhet i genomförandet av infraprojekten. 
Till uppgifterna för den sakkunniga inom projekthantering hör i första hand att: 
• ansvara för upprätthållandet av projektets ekonomiska uppgifter, att hantera fakturor inom i projektet och att delta i upprättandet verifikat för bokföringen 
• i sin helhet ansvara för dokumenthanteringen i anslutning till de infraprojekt som ligger på den sakkunnigas ansvar under den tid projekten pågår samt att upprätthålla uppgifter som motsvarar dokumenten i de system som används inom projekten 
• stödja, handleda och assistera projektteamet (projektchefen, projektingenjören, konsulten och controllern) i uppgifter enligt uppgiftsinnehållet 
• assistera projekten vid upphandling 
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 
 

Kvalifikationer
• kunskaper i ekonomiförvaltning och bokföring 
• förmåga att smidigt använda datasystem
• erfarenhet av hantering av projektdokument
• systematiskhet, omsorgsfullhet och noggrannhet 
• initiativförmåga och stresstålighet 
• goda samarbets- och interaktionsfärdigheter 


 
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   1.6.2020 
eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. 
 

Ansökan
Ansök senast:   3.3.2020 16:00 
Referensnummer:   31-61-2020 
Välkommen att söka genom att: 
Göra en digital ansökan via denna länk. 
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
I det här skedet behöver vi endast ditt CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor först senare under rekryteringen. 
 

Lön
  
Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.
 

Förmåner

  • flexibel arbetstid
  • möjlighet till distansjobb
  • Smartums motions- och kultursedlar
  • arbetsresesedel
  • arbetsgivarsubventionerad lunch 


Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   2


Kontakt
Kontaktpersoner 
Aki Härkönen, Väylänpito-toimiala 
Chef för enheten 
029 534 3885 

aki.harkonen@vayla.fi 
Heli Sissonen, Hankkeet-toimiala 
Biträdande direktör
029 534 3026

heli.sissonen@vayla.fi 
Kristiina Laakso, Hankkeet-toimiala 
Johtaja (kyselyt ajalla 19.2. - 26.2.2020)
0295343551

kristiina.laakso@vayla.fi 
 

Placering 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
 

Övrigt 
Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
VÄYLÄ/983/01.01.01/2020