(Poistunut julkaisusta)

Kaksi pankkivalvojaa
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.3.2019

Kiinnostaako valvontatyö kotimaisten ja kansainvälisten pankkien parissa sekä kokemuksen kartuttaminen kansainvälisestä valvontayhteistyöstä?

Haemme

KAHTA PANKKIVALVOJAA

Tulet työskentelemään toimistossa, joka vastaa pankkien vakavaraisuusvalvonnasta ja arvioi eri riskien vaikutuksia pankkien vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Pankkivalvojana analysoit mm. pankkien luottoriskejä, riskienhallintaa ja riskinkantokykyä. Arvioit pankin toimintaa ja suoriutumista suhteessa laajaan sääntelykenttään tukeutuen Finanssivalvonnan ja yhteisen valvontamekanismin (SSM) tarjoamiin työkaluihin ja menetelmiin. 

Olet kartuttanut monipuolisesti rahoitustoiminnan osaamista ja pankkisääntelyn tuntemusta. Sinulla on kyky analysoida pankkien riskejä, erityisesti luottoriskejä eri analyysivälineitä käyttäen. Olet yhteistyökykyinen tiimipelaaja, ja sinussa on potentiaalia suoriutua haastavistakin tilanteista. Kommunikoit sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti niin suomeksi kuin englanniksi, ruotsin kielen taidosta on etua. Kyky jäsentää, viestiä ja argumentoida oleelliset asiat laajoista kokonaisuuksista ja soveltuva korkeakoulututkinto ovat työssä menestymisen takeita.

Pankkivalvojana olet edistämässä pankkien vakautta osana asiantuntijatiimiä. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden kotimaisessa ja eurooppalaisessa valvontayhteisössä sekä mahdollisuuden vaikuttaa finanssimarkkinoiden valvontaan ja sen kehittämiseen. Mukavan työskentelyilmapiirin lisäksi saat keskustelevan asiantuntijajoukon tuen ja mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen myös kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen.

Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. Vaativuusluokka täsmentyy valittavan henkilön osaamisen mukaan.

Kiinnostuitko? Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Sari Lindqvist, p. 09 183 5382 tai sari.lindqvist(at)finanssivalvonta.fi.

Pankkivalvojan viran hakuaikaa (19.02.–10.03.2019) jatketaan tällä ilmoituksella ja samalla ilmoitetaan toinen pankkivalvojan virka haettavaksi. Pankkivalvojan tehtävää aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Finanssivalvonnassa edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa. Valvomme noin tuhatta kotimaista finanssimarkkinoiden toimijaa ja osallistumme aktiivisesti eurooppalaiseen valvontayhteistyöhön. Toimimme Suomen Pankin yhteydessä, mutta olemme päätöksenteossamme itsenäisiä. Meitä fivalaisia on noin 210, ja toimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA