(Poistunut julkaisusta)

Kaksi luokanopettajaa, Niipperin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettaja

Koulun nimi ja osoite: Niipperin koulu, Niipperintie 29, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Pidämme työyhteisössä tärkeinä hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja, aktiivista ja innostunutta otetta oman ammattitaidon kehittymiseen sekä vastuullista ja sitoutunutta otetta kouluyhteisön yhteisten asioiden hoitoon. Lisäksi toivomme tehtävään valittavalta kokemusta ja halukkuutta käsitöiden (tekninen käsityö ja/tai tekstiilikäsityö) sekä musiikin opettamisessa.


Niipperin koulu on pohjoisespoolainen alakoulu, jossa arvostamme oppimisen iloa, yhdessä tekemistä ja jatkuvan kehittymisen henkeä. Toimimme avoimessa, turvallisessa ja välittävässä oppimisympäristössä. Koulussamme opiskellaan vuorovaikutus- ja yhteisytötaitoja monipuolisin menetelmin. Painotamme myös osallisuuden ja digitaalisten taitojen merkitystä oppimisessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).