(Poistunut julkaisusta)

Kaksi lukion rehtoria
Helsingin yliopiston Harjoittelukoulut

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Kahden pitkäaikaisen rehtorimme jäädessä eläkkeelle, haemme nyt Helsingin yliopiston harjoittelukouluihin

kahta lukion rehtoria

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Toinen tehtävä sijoittuu Helsingin normaalilyseoon ja toinen Viikin normaalikouluun.

Lukion rehtorin tehtäviin kuuluu sen lisäksi mitä lukiolaissa ja -asetuksessa säädetään:

  • johtaa ja kehittää lukion opetus- ja kasvatustyötä
  • vastata muutenkin lukion toiminnasta
  • valmistella yhteistyössä muiden rehtoreiden kanssa koulun työjärjestys
  • vastata lukion osalta HY:n harjoittelukoulujen strategisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta
  • toimia harjoittelukoulun johtoryhmän jäsenenä
  • toimia lähiesimiehenä
  • huolehtia kouluissa toteutettavan kokeilu- ja tutkimustoiminnan edellytyksistä
  • pitää yhteyttä opetusviranomaisiin ja sidosryhmiin 

Hakijalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista rehtorin kelpoisuutta ja johtamiskokemusta. Eduksi katsotaan erityisesti suoritettu johtamiskoulutus ja lukion toiminnan hyvä tuntemus.

Tehtävä asettuu Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 10.

Tehtävästä maksettava henkilökohtainen suoriutumisprosentti määräytyy sen mukaan, miten henkilö suoriutuu työtehtävistään ja asetetuista tavoitteista.

Lukion rehtorin roolissa pääset työskentelemään mielenkiintoisten ja haastavien työtehtävien pariin uniikissa kouluympäristössä, jossa opetus-, tutkimus- ja täydennyskoulutusyhteistyö tiedekunnan laitosten, muiden yliopistoyksiköiden sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa ovat tiivis osaa koulun toimintaa.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valituksi tulevan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 3.3 §).

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Kerro hakemuksessasi kumpaa paikkaa haet vai haetko molempia. Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa-linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 25.4.2019.

Lisätietoja tehtävänkuvasta antaa harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero tapio.lahtero@helsinki.fi puhelimitse 050 350 1361, 15.4. klo 9.00 - 10.00 ja 17.4.klo 12.00 – 13.00 sekä rekrytointiprosessista henkilöstöpäällikkö Katja Riikola katja.riikola@helsinki.fi ja hr-asiantuntija Lauri Vähämäki lauri.vahamaki@helsinki.fi