(Poistunut julkaisusta)

Kaksi erityisluokanopettajaa Nöykkiön kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kaksi yläkoulun erityisluokanopettajan virkaa (oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus), jotka on sijoitettu Nöykkiön kouluun.

Erityisluokanopettajan tukena toimii säännöllisesti erityisluokkien oppilashuolto ja oppimisen tuen -ryhmä koko koulua koskevien oppilashuoltoryhmien lisäksi. Koulussa on kolme alueellista erityisluokkaa.

Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään toimivia joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Erityisluokan aineenopetus toteutetaan tarvittaessa joissakin aineissa aineenopettajien toimesta - yleensä ainakin kemiassa, fysiikassa sekä taito- ja taideaineissa. Erityisluokan opettaja toimii tarvittaessa erityisluokan opettamisen lisäksi samanaikaisopettajana tai koulun osa-aikaisen erityisopetuksen lisäresurssina.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään;
- Joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja.
- Hyvää tietoteknistä osaamista sekä hallintoon kuuluvissa, että opetuksen vaatimissa työtehtävissä.
- Kykyä ja halua toimia aineenopettajien tukena erityisoppilaiden kohtaamisessa ja erilaisten asiakirjojen laatimisessa.
- Valmiutta, pätevyyttä ja kiinnostuneisuutta toimia tarvittaessa sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisena erityisopettajana sopivissa oppiaineissa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Helsingin keskustasta.
Koulussa toteutetaan 4 jaksossa jaksottain muuntuvia opetusjärjestelyjä, joita suunnitellaan yhteistyössä opettajien sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
Nöykkiön koulussa työskentelee noin 40 opettajaa ja 530 oppilasta, Oppilaista osa opiskelee osittain tai kokonaan oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavalla pienluokalla ja osa painotetussa opetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).