(Poistunut julkaisusta)

Kaksi diakonian virkaa
Helsingin seurakuntayhtymä, Malmin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Malmin seurakunnassa on haettavana

KAKSI DIAKONIAN VIRKAA

Malmin seurakunta etsii diakonian ammattilaisia täydentämään osaavaa diakoniatiimiään. Olemme täyttämässä kahta diakonian virkaa, joissa tehtävät painottuvat eri tavoin. Seurakunnassamme kehitetään kaupunkidiakoniaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tästä syystä arvostamme molempia virkoja täytettäessä ennakkoluulotonta ja kehittävää työotetta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Oletko sinä kenties etsimämme henkilö jompaankumpaan tehtävään?

1) Diakoniatyöntekijä, jonka tehtävät painottuvat diakonian asiakastyöhön sekä taloudelliseen auttamiseen Malmin seurakunnan keskisellä (Malmi, Pukinmäki, Tapanila, Siltamäki) tai pohjoisella alueella (Puistola, Tapulikaupunki, Jakomäki) diakoniatiimin kokonaistilanteesta riippuen.
Odotamme virkaan valittavalta kattavaa ymmärrystä yhteiskunnan palvelujärjestelmästä sekä kykyä hyödyntää palvelujärjestelmää joustavasti asiakkaan tilanteesta riippuen. Arvostamme näkemystä ja valmiutta kehittää diakonian taloudellista auttamista asiakkaan toimijuutta ja osallisuutta tukevaan suuntaan.

2) Diakoniatyöntekijä, jonka tehtävät painottuvat yhteisötyöhön, erityisesti yhteiskunnalliseen diakoniatyöhön. Tämä on Malmilla uusi, tulevaisuuteen tähtäävä painopistealue. Alueellisesti tehtävä sijoittuu Malmin seurakunnan keskiselle (Malmi, Pukinmäki, Tapanila, Siltamäki) tai pohjoiselle (Puistola, Tapulikaupunki, Jakomäki) alueelle diakoniatiimin kokonaistilanteesta riippuen.
Odotamme virkaan valittavalta näkemystä diakoniasta yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana sekä halua kehittää diakoniaa tähän suuntaan. Arvostamme kokemusta yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta sekä verkostoissa toimimisesta. Viestintätaidot, erityisesti vaikuttamisviestinnän osaaminen korostuvat tehtävässä. Seurakunnassa on käynnissä kaksivuotinen diakoniaprojekti Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena, jonka projektityöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä virkaan valittavan kanssa.

Virkoihin valittavilta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen mukaista diakonian viran kelpoisuutta (Kirkon säädöskokoelma nro 124) sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä sekä oltava ev.lut kirkon jäsen. Virkojen palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 503 (peruspalkka 2 442,58 € + mahdolliset kokemuslisät). Virat tulee ottaa vastaan 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaa diakoniajohtaja Elina Leppihalme p. 050 3732 323, pe 16.8. klo 12-15 ja ti 20.8. klo 12-16 tai sähköpostitse elina.leppihalme@evl.fi.
Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 25.8.2019. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.8. Haastattelut pidetään 9.9. ja 10.9. Malmin kirkolla.