(Poistunut julkaisusta)

Kaksi asiantuntijaa tutkimuspalveluihin
Helsingin yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2019

Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut toimii osana yliopistopalveluja ja vastaa tutkimuksen strategisesta tuesta, tohtorikoulutuksen palveluista, tutkimusrahoituksen haun ja projektikoordinaation tuesta sekä hyödyntämis-, yritysyhteistyö - ja lakipalveluista. Palveluita tarjotaan yliopiston ja sen yksiköiden johdolle sekä tutkijoille lähipalveluina kampuksilla, yliopistotasolla ja verkossa.

Haemme nyt kahta ASIANTUNTIJAA tutkimuspalveluiden strategisten hankkeiden tukeen.

Strategisten hankkeiden tuen tehtäväkenttään kuuluvat erityisesti laaja-alaista valmistelua edellyttävät kansallisten ja kansainvälisten rahoittajien rahoitusinstrumentit.

Asiantuntijan tehtävissä

Asiantuntijana strategisten hankkeiden tuessa vastaat tiimissämme omalta osaltasi yksikkömme vastuulla olevien rahoitushakemusten ja linjausten valmistelusta sekä palveluista yliopiston tutkijoille ja johdolle. Osallistut yliopiston tutkimustoimintaan liittyvien strategioiden valmisteluun sekä tutkimuspalveluiden toiminnan kehittämiseen yhteistyössä muiden tutkimuspalveluiden yksiköiden kanssa. Toimimme monialaisessa asiantuntijatiimissä ja usein linkkinä eri toimijoiden välillä, niin yliopistoyhteisön sisällä kuin yliopiston ulkopuolella.

Toinen valittavista henkilöistä työskentelee erityisesti Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) KIC–kumppanuusverkostojen koordinointiin ja tutkimusrahoituksen tukeen liittyvissä tehtävissä.

Olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, tutkijakoulutus katsotaan eduksesi. Sinulla on osoitettua strategisen, analyyttisen ja kriittisen ajattelun taitoa ja näyttöjä kyvystäsi soveltaa omaa osaamistasi luovasti, itseäsi kehittäen. Työssä menestyäksesi sinulla tulisi olla aiempaa kokemusta tutkimusorganisaatioista ja/tai tutkimushallinnosta, mukaan lukien yliopistoympäristön ja tutkimusrahoituksen tuntemusta.

Olet taitava organisoija ja omaat hyvät tiimityöskentely- ja neuvottelutaidot sekä esiintymisvalmiudet. Viestit sujuvasti suomeksi ja englanniksi, niin suullisesti kuin kirjallisesti. Kokemuksesi verkostoyhteistyöstä ja projektien tai hankkeiden koordinoinnista ja johtamisesta on eduksi työskennellessäsi laajojen asiakokonaisuuksien kanssa.

Miksi meille?

Tutkimuspalvelut on 135 henkilön asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentely avaa laajoja mahdollisuuksia tutkimushallinnon kentällä sekä tarjoaa hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Meillä sinua odottavat monipuoliset ja haastavat tehtävät uusimman tutkimuksen parissa kansainvälisessä työyhteisössä. Työhyvinvointiasi tukevat muun muassa joustavat työajat sekä edulliset ja monipuoliset Unisportin liikuntapalvelut. Tehtävät ovat vakituisia ja täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme Hae paikkaa -linkistä viimeistään 17.03.2019. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Anssi Mälkki (anssi.malkki@helsinki.fi, 050 311 9522).

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Henkilöstömme kokonaismäärä on 7 500 ja meillä opiskelee 36 500 tutkinto-opiskelijaa. Yliopistopalveluissa autamme kansainvälistä yhteisöämme keskittymään yliopiston ydintehtäviin: tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.