(Poistunut julkaisusta)

Kaivosinsinööri
Boliden Kevitsa

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.6.2017

Boliden Kevitsa on Lapissa Sodankylän kunnassa sijaitseva monimetallikaivos. Avolouhoksesta louhitaan 7-9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää noin 400 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Boliden Kevitsa hakee

KAIVOSINSINÖÖRIÄ

TEHTÄVÄT

Kaivosinsinöörin esimiehenä toimii pääkaivosinsinööri ja hän työskentelee läheisessä yhteistyössä tuotannonsuunnittelijoiden, kaivosgeologien ja tuotantoinsinöörien kanssa. Kaivosinsinöörin vastuualueet ja työtehtävät määritetään valitun henkilön aikaisemman työkokemuksen ja taitojen perusteella. Niihin voivat kuulua mm.:

 • Kaivosturvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Tuotantoketjun kehitys ja optimointi avolouhokselta rikastamolle
 • Kaivoksen johdon konsultointi louhinnan strategisissa lyhyen ja pitkän tähtäimen muutoksissa
 • Lastauksen ja kuljetuksen jatkuva parantaminen ja optimointi
 • Porauksen ja panostuksen laadun valvonta, varmistaminen ja kehittäminen
 • Avolouhoksen päivittäisen toiminnan suunnittelu
 • Tekninen tuki porauksen ja panostuksen suunnittelussa
 • Avustaminen keskipitkän tähtäimen tuotannon suunnittelussa sekä tuotannon- ja   porauksen ja panostuksen suunnittelijoiden sijaistaminen tarvittaessa

KOULUTUS JA VAATIMUKSET

 • M.Sc. / B.Sc. kaivostekniikasta tai vastaavalta alalta
 • Vähintään 3 - 5 vuoden työkokemus kaivostuotannosta tai -suunnittelusta
 • Suunnitteluohjelmien tuntemus (Surpac, Mineshed, OPMS, Desvik tai vastaava)
 • Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi
 • Avolouhoksen tuotantoprosessin ja suunnittelun tuntemus

LISÄTIETOA

Lisätietoa avoimesta tehtävästä antaa pääkaivosinsinööri
Jukka Brusila, jukka.brusila (at) boliden.com
Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessiin liittyen, lisätietoa antaa Kristiina Nurmela Kevitsan henkilöstöhallinnosta osoitteesta kristiina.nurmela (at) boliden.com

TERVETULOA MIELENKIINTOISEEN TEHTÄVÄÄN!

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän kansainvälisessä työyhteisössä sekä erinomaisen tilaisuuden osaamisesi kehittämiseen louhintamäärältään Suomen suurimmalla avolouhoksella.

HAKEMUKSET

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi joko suomeksi tai englanniksi 31.7.2017 mennessä osoitteessa http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/