(Poistunut julkaisusta)

Kaavoittaja
Porin kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2019

Haku päättyy: 4.3.2019 klo 15.15        
Ilmoitus jätetty: 14.2.2019    
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus

Porin kaupunki hakee kaavoittajaa Elinvoimayksikön Kaupunkisuunnitteluun.

Pori. Todella outo, ehdottoman uniikki. Elävä teollinen perintö, pohjoismaiden suurin jokisuisto ja korkeakouluyhteistyö. Pori elää tapahtumista ja Yyterin rantahiekasta.

Kaupunkisuunnittelu osallistuu eri toimialojen julkisiin tiloihin ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuviin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu ratkoo matkailun, palvelujen ja teollisuuden maankäytöllisiä haasteita. Kaupunkisuunnittelu hahmottaa kokonaisvaltaista kehitystä ja luo elinvoimaa.

Kaavoittajan tehtävä on osallistua monipuolisesti kaupunkisuunnitteluun, ensisijaisesti yleiskaavoitukseen. Tehtävään kuuluu tiivistä yhteistyötä kaupunkiorganisaation yksiköiden ja kaavoituksen edellyttämien tahojen kanssa. Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tavoitteellisuutta ja projektinhallintaa, sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä nykyaikaisten suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Tehtävän edellytyksenä on arkkitehdin, maisema-arkkitehdin, diplomi-insinöörin tai vastaava yliopistotasoinen tutkinto. Tehtävänimike tarkennetaan vastaamaan tutkintoa.

Eduksi tehtävän hoitamiselle ovat kaavoituskokemus, kaavanlaatijan pätevyys ja tietokonemallinnuksen taidot. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat toivottavia.

Kaavoittajan toimi on vakituinen ja sen täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkkaus tapahtuu kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Palkkatoivomuksen voi esittää.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Työ alkaa:  Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kts. hakuteksti
Työavain: PORI-01-5-19

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, p. 044 7011601
Yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen, p. 044 7011603