(Poistunut julkaisusta)

Kaavatekninen koordinaattori, Kivistön asemakaavayksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2019

Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, kaupunkisuunnittelu
Kivistön asemakaavayksikkö

Kielotie 28 (2.krs.), 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme joukkoomme kaavateknistä koordinaattoria! 

Vantaa on uudistuva kaupunki, jolla on pitkä historia. Kaupunkimme valtteja ovat erinomainen sijainti, hyvät liikenneyhteydet ja kehittyvät joukkoliikenneratkaisut. Vantaan kaupunkisuunnittelussa osallistumme maankäytön strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen laatimalla yleiskaavoja, asemakaavoja ja muita maankäytön suunnitelmia, sekä vastaamme kaavojen hallinnollisesta käsittelystä ja seurannasta.  

Vantaan kaupunkisuunnittelun Kivistön asemakaavayksikkö vastaa Kivistön suuralueen asemakaavoituksesta. Tiimissämme on yksi asemakaavainsinööri ja neljä asemakaava-arkkitehtia. Tiimiämme vetää aluearkkitehti. Lisäksi tiimissämme on vaihtelevasti harjoittelijoita ja diplomityöntekijöitä. Työskentelemme hyvin tiiviisti yhdessä mitä edistää yhteinen tiimihuone. 

Etsimme nyt tiimiimme kaavateknistä koordinaattoria, jonka monipuolinen työtehtävä sisältää kaava-asiakirjojen teknistä valmistelua ja tuottamista sekä laadun varmistamista uusimmilla digitaalisilla työkaluilla Vantaan maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmässä MATTIssa (ArcGIS Pro). Työtehtäviin kuuluu osallistuminen kaavojen sisällön valmisteluun ja kaavaprosessiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä kuten mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen hallinnollista käsittelyä. Työ sisältää lisäksi muita kaavahankkeita ja yksikön tai palvelualueen toimintaa palvelevia tehtäviä kuten esimerkiksi kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestelytehtäviä.  

Arvostamme joustavuutta, ryhmätyöskentelytaitoa ja itsenäisyyttä omien työtehtävien suunnittelussa ja hoitamisessa. Avoimuus uusille toimintamalleille ja kyky käyttää digitaalisia suunnitteluvälineitä ovat edellytyksenä työlle. 

Asemakaavayksikkömme toimialueena on Kivistön suuralue, joka Kehäradan yhdistämänä liittyy Helsingin keskustaan sekä lentokentälle. Kaupunkisuunnittelun painopiste Kivistön suuralueella keskittyy Kehäradan välittömälle vaikutusalueelle: Kivistön keskustaan ja Vehkalan työpaikka-alueelle. Alueellamme sijaitsee Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja sen lähialueet, Seutula kartanoineen sekä laajat ja yhtenäiset metsäalueet, jotka jatkuvat kaupungin rajojen yli.  

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja vastuullisen tehtävän, rautaisista ammattilaisista koostuvan työyhteisön tuen sekä mielenkiintoisen näköalapaikan kehittyvän kaupungin ytimeen. Työyhteisössämme on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää monipuolisesti kaupunkisuunnittelun ammattitaitoa mentoroinnin, vertaisoppimisen, kehittämispäivien, työnohjauksen, valmennusten ja koulutusten avulla. Kaupunki tarjoaa myös koulutusta uuden tietojärjestelmän haltuunottamiseksi. 

Tervetuloa meille töihin! Haastatteluja voimme tehdä jo hakuajan puitteissa. 


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Alempi korkeakouluaste (esim. insinööri, rakennusarkkitehti): ammattikorkeakoulututkinto tai alemman asteen tutkinto (esim. tekninen piirtäjä tai kartoittaja) ja riittävä työkokemus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: 2300 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta. 

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Aluearkkitehti
Kujala Anna-Riitta
0503028799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Tavoitettavissa:

  • Torstaina 21.11. klo 12-13
  • Tiistaina 3.12 klo 12-13
  • Maanantaina 9.12 klo 12-13

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.