(Poistunut julkaisusta)

Jyväskylän seurakunnan Vaajakosken aluekappalainen
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2018

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Jyväskylän seurakunnan Vaajakosken aluekappalaisen viran 25.6.–3.8.2018.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Vaajakosken aluekappalaiselta edellytetään:
• hengellistä johtajuutta ja laajaa seurakuntatyön kokemusta
• hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä
• johtamiskokemusta ja -koulutusta
• seurakunnan hallinnon ja talouden tuntemusta
• paineensietokykyä
• viestinnällisiä taitoja

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran virkapaikka on Vaajakosken kirkko. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen: järjestelmän mukainen peruspalkka 3.629,28 €/kk, vaativuuslisä 347,11 €/kk.

Hakemukset tulee toimittaa 3.8.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antaa 25.6.–10.7.2018 Arto Viitala, 11.–17.7.2018 Raimo Laine, 18.–31.7.2018 Riku Bucht ja 1.–3.8.2018 Tuomas Palola.

* * *

Vaajakosken aluekappalainen on Vaajakosken alueseurakunnan johtava viranhaltija ja n. 16 työntekijän esimies. Alueseurakunnassa on seurakunnan jäseniä noin 11 000 ja asukkaita noin 14 600. Aluekappalainen johtaa alueseura-kunnan toimintaa yhdessä alueneuvoston kanssa.

Vaajakoski on yksi Jyväskylän kasvavista kaupunginosista, jonka alueella asuu paljon lapsiperheitä, mutta myös vanhuksia. Vaajakoskella on vahvat teollisuustaajaman juuret ja nykyäänkin vahva vaajakoskelainen identiteetti. Alueseurakunnan alueella on myös runsaasti maaseutumaista asutusta kyläyhteisöineen. Aluekappalaisen tulee kyetä yhteistyöhön monenlaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa.

Seurakuntaelämä on Vaajakoskella juurevaa ja monipuolista. Jumalanpalveluksilla Vaajakosken 1954 rakennetussa kirkossa on keskeinen asema alueseurakunnan elämässä. Kirkon yhteydessä sijaitsee runsaasti myös muita toimitiloja ja alueseurakunnalla on kokoontumistiloja myös Jyskän ja Kaunisharjun alueilla.

Jyväskylän seurakunnan hallintomallissa alueseurakunnassa on kaikki tavanomaiset työalat ja ne toimivat aluekappalaisen johdolla. Vain erityistyöalat ovat kokoseurakunnallisia. Millään herätysliikkeellä ei ole korostunutta asemaa Vaajakoskella. Vapaaehtoistyö on vireää. Aluekappalaisen odotetaan huolehtivan Vaajakoskella vallitsevista hyvistä ekumeenisista suhteista. Aluekappalaisen virkaa pidetään Vaajakoskella arvostettuna oman alueen hengellisen paimenen tehtävänä. Erityisvastuualueena ovat jumalanpalveluselämä ja yleinen seurakuntatyö/aikuistyö. Aluekappalainen osallistuu myös rippikoulutyöhön.

Aluekappalaisella on runsaasti niin henkilöstöön kuin toimintaan liittyvää hallinnollista vastuuta. Hän on jäsenenä ja esittelijänä alueneuvostossa, jäsenenä toiminnallisessa johtoryhmässä ja vuorollaan osallistuu myös kirkkoneuvoston ja seurakunnan johtoryhmän työskentelyyn. Aluekappalainen koordinoi alueseurakunnan toimitilojen käyttöä ja kantaa merkittävää taloudellista vastuuta alueseurakunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta.