(Poistunut julkaisusta)

Jyväskylän seurakunnan Huhtasuon aluekappalainen
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.1.2018

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Jyväskylän seurakunnan Huhtasuon aluekappalaisen viran 24.1.–22.2.2018.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Aluekappalaiselta edellytetään:
- kykyä alueseurakunnan hengelliseen johtamiseen
- kykyä kehittää jumalanpalvelusta ja muuta seurakuntaelämää alueseurakunnassa
- kykyä toteuttaa ja kehittää alueseurakunnan toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- kykyä luoda työyhteisöön innostusta ja hyvää, työalarajat ylittävää yhteistyötä
- kykyä ymmärtää Huhtasuon alueseurakunnan toimintaympäristöä
- hyviä johtamis- ja esimiestaitoja sekä riittävää johtamiskoulutusta
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- valmiuksia seurakunnan hallintoa, taloutta ja kiinteistöjä koskevien asioiden hoitamiseen
- valmiuksia alueneuvostotyöskentelyyn
- valmiuksia ottaa vastuuta alueseurakunnan ohella myös koko Jyväskylän seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä

Aluekappalaisen viran pääasialliset tehtävät ovat yleisten seurakuntapapin velvollisuuksien (mm. jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus ja sielunhoito) ohella:
- johtaa alueseurakunnan seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston kanssa ja toimia alueneuvoston jäsenenä ja esittelijänä
- johtaa ja koordinoida alueseurakunnan jumalanpalveluselämää
- osallistua alueseurakunnan ja tarvittaessa kokoseurakunnallisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan lukien rippikouluvastuu ja työnjaossa määritelty työalavastuu
- johtaa alueseurakunnan työyhteisöä ja toimia alueseurakuntaan nimettyjen työntekijöiden esimiehenä
- vastata alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimisesta alueneuvoston käsittelyä varten ja valvoa yhdessä alueneuvoston kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman noudattamista
- hyväksyä alueseurakunnan laskut sekä valvoa alueseurakunnan varojen käyttöä
- koordinoida alueseurakunnan toimitilojen käyttöä
- osallistua johtavien työntekijöiden kokouksiin sekä vuorollaan johtoryhmän ja kirkkoneuvoston työskentelyyn

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran virkapaikka on kauppakeskus Sepässä oleva seurakunnan toimitila Kipinä. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen, ja järjestelmän mukainen peruspalkka 3.589,79 €/kk, vaativuuslisä 343,33 €/kk.

Hakemukset tulee toimittaa 22.2.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.