(Poistunut julkaisusta)

Juuan seurakunnan seurakuntapastorin virka
Juuan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2020

Juuan seurakunnassa on täytettävänä kokoaikainen seurakuntapastorin virka 1.2.2021 alkaen.
Viran kelpoisuusehtona on papin viran kelpoisuus (pappisvihkimys).

Yleisen seurakuntatyön lisäksi viran erityisenä vastuualueena ovat kasvatuksen papin tehtävät.
Seurakuntapastori kuuluu kasvatuksen tiimiin. Virkaa hakevalta edellytetään
• hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
• kokemusta kasvatuksen tehtäväalueelta ja toiminnan kehittämisestä
• valmiuksia hyvään yhteistoimintaan koulun ja päiväkodin kanssa
• valmiuksia verkkoviestintään

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Peruspalkan mahdolliset muut osat tai
perusteet määräytyvät virkaan valitun aloitettua tehtävässä.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavalta edel-lytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL
6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden
koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin KirkkoHR:n sähköisellä
hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirja liitetään
sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo. Ilmoittautumisaika päättyy 23.11.2020 klo
15:00 mennessä.

Haastattelu on pe 27.11. klo 16 alkaen.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Mikko Huhtala (040 566 7774).

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Janne Bovellan: 044 7050
604 janne.h.bovellan@evl.fi