(Poistunut julkaisusta)

Juuan seurakunnan kirkkoherran virka
Juuan seurakunta kuuluu Joensuun rovastikuntaan ja Kuopion hiippakuntaan.

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Juuan seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Juuan seurakunnan kirkkovaltuusto. Virka tulee avoimeksi 1.7.2018 alkaen.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Juuan seurakunnan kirkkovaltuusto (13.12.2017 § 30) on todennut kirkkoherran viran erityisinä tarpeina olevan
- monipuolinen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntemus
- kyky strategiseen suunnitteluun
- hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
- kyky yhdistää työssään johtamis- ja seurakuntatyö
- taito toimia koko seurakunnan parhaaksi

Hakuaika päättyy 26.3.2018 klo 15.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Jorma Hoppa: puh. 040 7540010, sähköposti jorma.hoppa@evl.fi ja KV:n pj Seppo Takkunen: puh. 040 5425555, sähköposti seppo.takkunen@luukku.com.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti marja-sisko.aalto(at)evl.fi.