(Poistunut julkaisusta)

Juristi
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2020

Kirkkohallituksen hallinto-osasto hakee

JURISTIA

työsuhteeseen. Kirkkohallituksen hallinto-osasto käsittelee kirkon yhteistä hallintoa, lainvalmistelua, seurakuntien hallintoa ja taloutta, seurakuntien kiinteistötointa sekä kirkollista rakentamista ja rakennussuojelua koskevia asioita.

Juristin tehtävänä on seurakuntien ja muiden kirkon organisaatioiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvonta hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Lisäksi tehtävänä on avustaa lainvalmistelussa ja oikeudellisten kysymysten tutkimisessa ja selvittämisessä. Juristi toimii myös työryhmien sihteerinä ja mietintöjen sekä muistioiden kirjoittajana. Osaamisen mukaan tehtävään voidaan sisällyttää myös lain soveltamista ohjaavan materiaalin laatimista.

Tehtävään valittavalta edellytämme oikeustieteen muuta ylempää korkeakoulututkintoa kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta. Eduksi katsomme aiemman perehtyneisyyden julkishallintoon sekä kirkon ja seurakuntien hallinnon tuntemuksen.

Tehtävä täytetään 1.4.2020 alkaen. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan (palkka 4 273,24 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävään sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen evl.fi/tyopaikat viimeistään maanantaina 17.2.2020 klo 16.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, puh 050 5536 203 ja taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh 050 3496 902.