Juristi
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Kirkkohallituksen hallinto-osasto hakee

JURISTIA

työsuhteeseen Kirkkohallituksen hallinto-osastolle ajalle 1.12.2019-31.12.2020. Kirkkohallituksen hallinto-osasto käsittelee kirkon yhteistä hallintoa, lainvalmistelua, seurakuntien hallintoa ja taloutta, seurakuntien kiinteistötointa sekä kirkollista rakentamista ja rakennussuojelua koskevia asioita.

Juristin tehtävänä on seurakuntien ja muiden kirkon organisaatioiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden neuvonta hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Lisäksi tehtävänä on avustaa lainvalmistelussa ja oikeudellisten kysymysten tutkimisessa ja selvittämisessä. Juristi toimii myös työryhmien sihteerinä ja mietintöjen sekä muistioiden kirjoittajana. Osaamisen mukaan tehtävään voidaan sisällyttää myös lain soveltamista ohjaavan materiaalin laatimista.

Tehtävään valittavalta edellytämme oikeustieteen muuta ylempää korkeakoulututkintoa kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta. Eduksi katsomme aiemman perehtyneisyyden julkishallintoon sekä kirkon ja seurakuntien hallinnon tuntemuksen.

Tehtävä täytetään 1.12.2019 lukien tai sopimuksen mukaan ja se päättyy 31.12.2020. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukaan (peruspalkka 3 665,57 euroa/kuukausi), minkä lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävään sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. evl.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään tiistaina 19.11.2019 kello 15.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Aiempaa ma lakimiehen tehtävää hakeneiden hakemuksia ei oteta huomioon.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja p. 050 5536 203 maanantaina 11.11.2019 klo 9–11.30 ja hallintopäällikkö Asta Virtaniemi p. 050 3188 608 tiistaina 5.11.2019 klo 9–11.30.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot